Сертификати

Сертификати на AXIS DENTAL  Швейцария

ISO и CE сертификати за периода 2013 - 2016 г.

ISO сертификат 2013-2016 г. ISO сертификат 2013-2016 г. ISO сертификат 2013-2016 г.

ISO и CE сертификати за периода 2010 - 2013 г.

ISO сертификат 2011 - ISO 9001:2008 ISO сертификат 2011 - ISO 13485:2003 ISO сертификат 2011 - директива 93/42/EEC ISO сертификат 2011 - декларация за съответствиеСертификат на AXIS България