Сертификати

 

Проект „Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”


На 26.08.2021г. АКСИС БЪЛГАРИЯ ДЕНТАЛ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5308-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът BG16RFOP002-2.089-5308-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 50 000.00 лв. , от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.
Сертификати на AXIS DENTAL  Швейцария

ISO и CE сертификати за периода 2013 - 2016 г.

ISO сертификат 2013-2016 г. ISO сертификат 2013-2016 г. ISO сертификат 2013-2016 г.

ISO и CE сертификати за периода 2010 - 2013 г.

ISO сертификат 2011 - ISO 9001:2008 ISO сертификат 2011 - ISO 13485:2003 ISO сертификат 2011 - директива 93/42/EEC ISO сертификат 2011 - декларация за съответствиеСертификат на AXIS България