БЛИСТЕРИ ОТ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ЩИФТОВЕ ОТ ТИТАНИЙ И ФИБРОСТЪКЛО

Щифтовете на AXIS са произведени с размери, които напълно  съответстват на анатомията на кореновите канали. Те са изработени с форма, която позволява оптималното разпределение на натиска върху дентина.

 


Биосъвместимост
Титаниевите (клас 5) щифтове и фиброщифтовете (фиброглас, епоксидна смола, цирконий) са напълно биосъвместими и не са цитотоксични. Фиброщифтовете, разпространявани в търговската мрежа от AXIS Biodental, са предпочитани продукти, тъй като те отговарят на високите стандарти за качество.

Форма
Щифтовете с марка AXIS са произведени с размери, които напълно да съответстват на анатомията на кореновите канали. Те са изработени с форма, която позволява оптималното разпределение на силите върху дентина. Върхът, леко заострен, е специално разработен за елиминиране на налягането по време на поставянето.

Рентгенови лъчи

AXIS щифтовете са рентгено-контрастни, за да се гарантира оптималната визуализация и оптималния следоперативен мониторинг.


Лесни за използване

Боравенето с тях е лесно и бързо: с подходящи фрези, с които лесно се прави първоначално прохождане и калибриране на канала

 

Лесна екстракция

Отстраняването се осъществява лесно - или чрез използване на инструмент за рязане, или с ключ.