Вашият клиентски номер и парола можете да видите в края на всяка фактура, получена от нас. Ако в момента не разполагате с тях или все още нямате направени покупки, свържете се с нас и ние ще ви предоставим данни за достъп.